Szabadalmi ügyvivő az ügyfél szemével

Az ügyfélnek bizalommal kell lennie a szabadalmi ügyvivő iránt, mert a szabadalmi ügyvivő csak a találmány részleteinek ismeretében tud pontos tanácsot adni, illetve szabatos szabadalmi leírást készíteni. Csak az ügyvivő konkrét tanácsa alapján célszerű kialakítani az iparjogvédelmi stratégiát, illetve a know-how elemek arányát.

A szabadalmi ügyvivő ilyenformán fontos bizalmi funkciót tölt be az innováció során, és figyelme nemcsak a szabadalmaztatásra, hanem a termék külső kialakítására (vö. formatervezési mintaoltalom), és piaci bevezetésére (vö. védjegyoltalom) is ki kell terjedjen.

Sajnos nem minden szabadalmi ügyvivő jó szabadalmi ügyvivő. Amíg egy ingatlan átruházásnál – ha a Földhivatal bejegyezte a tulajdonosváltozást – utólag már majdnem mindegy, milyen volt az ügyvéd, addig egy szabadalomnál nem a bejegyzés ténye, hanem az oltalmi kör terjedelme, minősége a lényeg. Bejegyzett, de könnyen megkerülhető szabadalom talmi értékű, és annyit ér, mint tengeri hajótörésnél a kacsás kínai karúszó. A baj az, hogy erre sokan csak a hajótörés után jönnek rá.

Szabadalmi ügyvivőből nagyon kevés van, hogyan találhat az ügyfél „jó szabadalmi ügyvivőt”? Ebben nehéz tanácsot adni, mindenesetre fontos, hogy akit választ az ügyfél, afelé teljes bizalommal forduljon. Ügyfélként én érdeklődnék ismerőstől, ügyvédbaráttól, tudva, hogy nincs rá garancia, hogy akit ajánlanak, az tényleg jó is lesz. Ha nem találnék senkit, akkor az interneten keresnék. Persze, ha ajánlottak valakit, akkor is utánanéznék a neten, és elsődlegesen a saját benyomásaim alapján döntenék. Egy honlap ugyanis sok mindent elárul(hat) a szakmai felkészültségről. Szempont lehet a döntésnél, hogy óhajtok-e nemzetközi oltalmat. Ebben az esetben tovább szűkül a kör, és célszerű olyan szabadalmi irodát választani, amelynek nemzetközi gyakorlata és kapcsolatrendszere van. A szabadalmi ügyvivőnek műszaki háttérrel is rendelkeznie kell. Abszolút meg kell értenie a feltaláló által közölt műszaki információkat. Bár az ügyvivők elsősorban nem vegyész - vegyész erővonal mentén polarizálódnak, a nem vegyésznél sem árt rákérdezni, hogy került-e már közelebbi kapcsolatba a feltaláló műszaki területével. Az irodák ebből a szempontból is előnyösebb helyzetben vannak az egyénileg eljáró ügyvivőknél, hiszen náluk több szakmai terület ötvöződik, hogy az esetleges helyettesítési lehetőségekről ne is beszéljünk.

 
Copyright © 2011 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.