Szabadalmi ügyvivő
„Szabadalmi és védjegy ügyvéd”


A szabadalmi ügyvivő műszaki tudással bíró, a szellemi tulajdonvédelem területén jogi képviseletet ellátó személy. Jogállása azonos az ügyvédével, munkáját megbízás alapján végzi, tevékenységét önálló kamara tartja nyilván. Titoktartásra eskü és törvény kötelezi.

A „szabadalmi ügyvivő” nagyon találó szókapcsolat, és évtizedekig jól jellemezte e nehéz és szép hivatást. A XXI. századra azonban az ügyek komplexitása erőteljesebb jogi hátteret igényel, ezért ma már Magyarországon is találóbb lenne az angol vagy német szóösszetétel, amely „patent attorney” és „Patentanwalt” – tükörfordításban szabadalmi ügyvédet jelent. A fentiek ismeretében örüljünk, hogy a magyar nyelv ilyen változatos (pl. a vízcsapból és a tűzcsapból is víz folyik). Nemzetközi gyakorlatban ma már elterjedt a „patent and trademark attorney” megjelölés, amely szabadalmi és védjegy ügyvivőt, illetve szó szerint szabadalmi és védjegy ügyvédet jelent.

A szabadalmi ügyvivő tevékenységét Magyarországon az 1995. évi XXXII. törvény alapján végzi. E törvény szabályozza a szabadalmi ügyvivő feladatait, működési feltételeit. Ügyfélképviseletet ellátó szabadalmi ügyvivő működhet egyéni ügyvivőként, szabadalmi irodában és szabadalmi ügyvivői társaságban. Ez utóbbi működési forma sajátos, ügyvédi iroda például társasági formában nem működhet. A legjellemzőbb szabadalmi ügyvivői társasági forma a Szabadalmi Iroda Kft. E gazdasági társaságot mind a Szabadalmi Ügyvivői Kamara, mind az illetékes Cégbíróság nyilvántartja. A szabadalmi ügyvivő köteles a rábízott, és még nyilvánosságra nem jutott titkot megőrizni. A szabadalmi ügyvivő érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.

 
Copyright © 2011 Pintz és Társai - Minden jog fenntartva.